Topchefen – 5 trends i 2022

Omslag på bogen "The Social CEO"

Tillid forpligter. De der kan vinde folks tillid bør bidrage til fællesskabet og sammenhængskraften. Næste år peger pilen ikke mindst på topcheferne.

Ifølge Edelmanns Trust Barometer for 2021 er den globale tillid til regeringer og pressen faldet markant i kølvandet på pandemien. Til gengæld er tilliden til private virksomheder højere og tilliden til egen arbejdsgiver stabil eller stigende i 18 ud af 27 landet. Om det en til en passer på Danmark, skal jeg ikke kunne sige. Men mon ikke vi har en rem af huden, og under alle omstændigheder er det skidt for verden.

Så kære topchefer, vi har i endnu højere grad brug for, at I træder i karakter og viser vejen. Ikke kun på arbejdspladserne, men i samfundet som helhed. Lad mig pege på de 5 trends jeg ser i 2022, som alle peger på noget, I kan gøre mere af for at skabe tillid og for at styrke fællesskabet.

Trend #1, mere politisk aktivisme

Flere toneangivende virksomhedsledere gør det allerede. Blander sig i den politiske og demokratiske debat. Det er godt, og der er brug for at endnu flere vover springet. For år tilbage var det ikke tilfældet, den der levede stille, levede godt og tjente aktionærerne. I dag er billedet et andet. Ansatte, kunder, aktionærer og bestyrelser forventer, at topchefer tager del i samfundsdebatten og på den måde bidrager til den demokratiske dialog.

Ikke mindst de unge generationer, der i disse år er på vej ind på arbejdsmarkedet, efterlyser et højere formål med arbejdslivet og holdninger til verdens udfordringer  

Jeg advokerer ikke for, at topchefer skal komme med udmeldinger som en bandit i en cowboyfilm, der braser ind i saloonen og skyder vildt til alle sider. Nej, nærmere som sheriffen der vipper på sin stol med benene på gelænderet, cowboyhatten på sned og riflen i hænderne. Hun er rolig, har overblikket og når det er nødvendigt, så sigter hun og rammer (Hmmm…..ved faktisk ikke, om der nogensinde er produceret en cowboyfilm med en kvindelig sherif).

Min pointe er, at en topchefs politiske udmeldinger skal være velforberedte, saglige og det skal give mening i forhold til virksomhedens formål. Når det så er sagt, så er der en del vigtige emner, som berører rigtig mange virksomheder: vacciner, stress, Metoo, klimakrisen for blot at nævne nogle af de mest oplagte. Så jeg har svært ved at se, at nogen kan sige sig helt fri.      

Trend #2, bedre forståelse for sociale medier

Det kan til stadighed overraske mig, hvor mange ledere der ikke aktivt bruger sociale medier professionelt. Jeg kan alle argumenterne imod, og det der altid forbløffer mig mest er: ”Jeg orker ikke at bidrage til alt det der, se mig, se mig af ligegyldigheder”.

Hver gang siger jeg, så lad dog være. Meningen er jo netop at bruge positionen som topchef til at skabe værdi i den sociale dialog. Melde sig ind i politiske debatter, tage ansvar for fællesskabet, være anerkendende og gå ind i aktuelle samtaler.

Hver gang siger jeg, så lad dog være

”Jamen jeg har ikke tid til at sidde på de sociale medier hele tiden”, lyder argumentet så. Igen svarer jeg, så lad dog være. Du er chef, lad andre hjælpe dig med at få din stemme og dine holdninger ud at arbejde for virksomheden og for samfundet. Du skal være autentisk, og det skal være dig, man møder, men du behøver ikke at gøre alt arbejdet selv.  Det vigtigste er, at topchefer fornemmer og forstår sociale medier, og det kan man kun, hvis man aktivt prøver at sætte sig selv i spil på selvsamme medier.  

Trend #3, digitalisering som en integreret del af forretningen

Danmark er ifølge magasinet The Economist den økonomi der har klaret sig bedst under pandemien. Eksperter tilskriver det blandt andet digitaliseringen. En digitalisering som med sikkerhed vil fortsætte med uforandret kraft i det nye år både i det offentlige og i det private.

Her er det vigtigt, at såvel bestyrelser, som direktioner forstår digitaliseringen som en integreret del af forretningen. Tiden, hvor IT-udviklingen blev organiseret i et afsondret udviklings lab, må for alvor være passe. Den digitale transformation skal integreres med kunderejsen og arbejdsprocesserne, og så skal der afsættes tid til implementeringen. Alt for mange organisationer bliver unødigt presset af, at der bliver sat tid og penge af til udvikling, men ikke til implementeringen.

En lille sjov bonus information: Topchefer, som er aktive på sociale medier, bliver opfattet som generelt mere digitalt kompetente end topchefer der ikke er. (Note)   

Trend #4, dybe vejrtrækninger og fri tid

En af tidens helt store samfundsudfordringer er trivsel på arbejdspladsen. Ikke mindst i kølvandet på pandemien, hjemmearbejde, isolation og meget mere. Mistrivsel melder sig i mange former, og på det seneste har jeg set flere politikere, journalister og topchefer melde åbent ud på sociale medier, at de er gået ned med stress og derfor trækker stikket.

Det har jeg den største respekt for, og jeg tror det hjælper andre, at kendte og topchefer melder så åbent ud og bryder tabuet. Men, i 2022 er vi nødt til at se flere ledere der går foran som det gode eksempel og ganske simpelthen sætter tempoet ned. Det handler om at trække vejret dybere i hverdagen og kontinuerligt foretage de fravalg, der er nødvendige, så tempoet ikke bliver for højt. Og så handler det om, noget så banalt som, at holde fri.

Ingen mails uden for arbejdstiden!  

I Portugal er det nu blevet ulovligt at sende mails til sine ansatte udenfor arbejdstiden. Det er måske lige lovlig drastisk at lovgive om det. Men på den anden side, så er vi rigtig mange, der er virkelig dårlige til at holde fri og altid lige synes, at der er noget mere, vi skal have fikset. Så om ikke andet burde topchefen kraftigt overveje det som en personlig lov: ingen mails uden for arbejdstiden!     

Trend #5, flere svar blandt medarbejderne

De trends, jeg har peget på ovenfor, er i fuld gang. De er vigtige, men de vokser sig ikke store af sig selv. Det er ikke noget der bare sker fra den ene dag til den anden. Det kræver nye kompetencer og det kræver, at lederen selv forstår at prioritere anderledes. Derfor er det vigtigt at søge hjælp og rådgivning.

Det er nødvendigt at bruge spørgsmålet som værktøj i stedet for hele tiden at levere svaret

Rigtig mange af svarene findes sikkert internt i organisationen blandt dygtige og erfarne medarbejdere. Det kræver mod som topchef at blotte sin uvidenhed og være søgende, men gjort på den rigtige måde så vil det med garanti øge arbejdsglæden, blandt de medarbejdere der får mulighed for at bidrage.

2022 – tid til tillid

Jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden tilhører den sociale og ansvarlige topchef. Vel at mærke den leder der på en række områder tør og kan tage ansvar for fællesskabet. Det gælder modet til at have holdninger i relevante samfundsdebatter, lysten til åbent at gå i dialog med offentligheden, forstå at modtage hjælp og så samtidig at kunne drifte og udvikle virksomheden uden at presset på medarbejderne bliver for stort.

Det kræver en evne til at lytte såvel som at tale og til at føle såvel som at tænke. Det kræver gode kommunikative evner for at kunne skabe og implementere forandringerne.

Der er meget at tage fat på i 2022. Nok også for meget, selv for en dygtig topleder. Men så find en favorit-trend og øv dig på den. Det vigtigste er, at du som topchef tager et medansvar for at skabe og styrke den gensidige tillid i samfundet. Vi har så meget brug for den, og du er en af nøglerne.

Godt nytår! 

Landevejscykling