Strategi, ledelse og organisation

Jeg oplever, at der bliver udarbejdet mange gode strategier. Ledelsen har som regel styr på prioriteterne og ved hvad der skal til for at flytte virksomheden. Men det kniber næsten altid med eksekveringen. Hvad skal ledergruppen gøre? Hvordan skal strategien kommunikeres? Hvordan sikrer organisationen, at strategien kommer til at leve? Og mange andre spørgsmål.

Jeg bistår bestyrelsen eller direktionen med at omsætte strategien til konkret handling og kobler det ofte sammen med udvikling af ledergruppen.