Teenagedruk

Jeg har mødt en ny udfordring i mit liv. Alkohol og teenagere.

Det begyndte, da vores femtenårige søn tog på efterskole. Det i sig selv er vanvittig svært. Pludselig er familien brudt op og en snigende fornemmelse af, at noget er endegyldigt forbi, melder sin ankomst. Nå, men det er en anden historie.

Med til et efterskoleophold hører – som noget helt naturligt åbenbart – weekendfester. Ikke sådan nogle fester på skolen, hvor skolens regler om nul alkohol gælder. Nej, sådan nogle fester i et forsamlingshus et sted i ingenmandsland, uden regler og rammer. Konceptet er musik og bar fra 20.00 til 02.00.

Et festudvalg – hjulpet af forældre – arrangerer og køber ind. Og til hver fest melder 5-7 forældre sig som festvagter. Så langt så godt.

Konceptet udløste naturligt diskussionen hjemme hos os om at drikke eller ikke at drikke, når man er femten år. Vores søn var forståeligt nok nysgerrig og ville som alle andre gerne prøve. Jeg var i vildrede. Var det noget med, at det var bedst at have prøvet det hjemme først? Sådan huskede jeg det svagt fra min egen barndom. Nej svarede min mand, som havde læst lidt mere på lektien end jeg. Men hvad så? Jeg begyndte at google og fandt hurtigt informationer. Det gik op for mig, at der var en grund til at unge ifølge loven ikke må købe alkohol før de er seksten. Deres hjerne er ganske enkelt ikke færdigudviklet, og derfor er det direkte skadeligt at drikke. Fra 16-18 anbefales meget moderat alkohol indtag og jeg noterede mig, at unge ikke må købe stærk spiritus før de er over 18.

Min mand og jeg var enige om, at vi ikke ønskede, at sønnike skulle prøve alkohol nu. Men vi var lige så enige om, at det nok var umuligt at kontrollere på 200 km afstand (efterskolen lå i Jylland). Så vi indgik det der klassiske kompromis med at ”så ok da, men så skal vi aftale, hvor meget du må drikke”. Jeg toppede den med, at jeg inden den første fest gerne ville være sikker på, at han vidste, hvorfor det var skadeligt at drikke og hvor meget en genstand var. Det blev aftalen. En aftale vores søn sprang fra inden den første fest. Han besluttede sig nemlig for, at han ville vente med at drikke og i stedet være seriøs med sin cykelsport. Så langt så godt.

Den nye beslutning til trods, havde Lars og jeg meldt os som festvagter til den kommende efterskolefest. Vi mødte troligt op – sammen med 5 andre forældre – i et slidt gammelt forsamlingshus i Jylland. En time senere rullede tre busser op med 150 feststemte unge mennesker mellem 15 og 17 år. Musikken spillede og baren var klar med sodavand, øl, Somersby, babyshots og vodka&juice.

Vi patruljerede både ude og inde. Holdt øje med, at ingen sad og blev kolde i vinternatten eller stenede i et hjørne indenfor. Lad mig sige det helt klart – det var meget søde unge mennesker og de værdsatte, at vi var der og passede på dem. Men mange af dem fik for meget at drikke. Ved 22 tiden begyndte vi at ringe de første hjem, fordi vi ikke var helt trygge ved situationen. Kl.23 stod de unge og brækkede sig på stribe i buskadset udenfor.

På det tidspunkt var jeg lige ved at lukke festen. Men min besindige mand holdt mig tilbage. Heldigvis kulminerede det hele ved 23.30 tiden og herfra var der så bare en lang og udmarvende indflyvning til afhentningen kl. 02.00. En lille gruppe dansede, men rigtig mange havde det dårligt og hang småsovende over hinanden.

Efter den oplevelse begyndte jeg at tale med andre forældre. Reaktionerne på min fortælling var meget forskellige. Nogle var helt på linje med mig og havde tydeligvis googlet de samme informationer og kommet til de samme konklusioner om at forhale ”projekt teenagedruk” så længe som overhovedet muligt. Andre trak på skulderen og refererede til, at de da selv drak første gang da de var 13, så hvad var problemet. De unge måtte bare lære det på den hårde måde.

Jeg tænkte, at der måtte mere oplysning og dialog til. En australsk undersøgelse viste, at hvis forældrene havde en forholdsvis restriktiv holdning til alkohol, så havde det en positiv effekt på de unges alkoholforbrug.

Da min datter blev 14, var jeg personligt lidt bedre klædt på. Vi var tilmed så heldige, at der var en forældre fra klassen, der tog initiativ til at danne en lille alkohol-gruppe. Jeg meldte mig. Vi forberedte et oplæg til de andre forældre. Mødtes til forældremøde og endte med at formulere et udkast til en alkoholaftale, som vi ønskede, at børnene skulle indgå med os og hinanden. Alle forældre bakkede op om aftalen.

Næste skridt var at få børnene om bord på den gode måde. Vi inviterede dem til møde på skolen med hjemmelavede boller og juice. En af de andre forældre holdt et velforberedt oplæg om, hvad alkohol gør ved børns hjerner. Ikke noget dommedag eller skrækbillede. Bare nøgternt og pædagogisk. Så gennemgik vi aftalen ord for ord, linje for linje. Vi sagde, at noget var til debat og forhandling, men andet var ikke. Vi gjorde det helt klart fra starten, at forældregruppen var enige om, at de ikke skulle drikke til fester før de blev 16.

 Her er den aftale alle 22 børn endte med at underskrive:

klasses aftale om alkohol og fester

Alle vi elever i 8. klasse på Bagsværd Friskole har indgået denne aftale med hinanden sammen med vores forældre.

  • Når vi holder klassefester og sammenkomster, må der ikke drikkes alkohol. Dette gælder også for forældrene til klassefesterne.
  • Når vi holder klassefester må der ikke ryges, hverken indenfor eller udenfor. Dette gælder også for forældrene til klassefesterne.
  • Når vi holder klassefester og større sammenkomster skal der altid være forældre til stede.
  • Vores klassefester slutter ikke senere end kl. 01.00.
  • Når vi er til fest, er vi sammen og passer på hinanden
  • Ingen af os børn må forlade en fest alene og der skal altid laves aftaler med de voksne, som holder festen, hvis der sker ændringer.
  • Vores forældre lover os, at vi altid bliver hentet af en voksen.
  • Vi ved I har tillid til os. Men vi ved også at I ringer til hinanden hvis I bliver i tvivl eller undrer jer over noget.
  • Vi ved, at I taler om denne aftale en gang om året på et forældremøde.

Underskrevet af alle børnene i 8. klasse oktober 2016

Det tog en lille time at komme i mål. Børnene kastede sig ind i diskussionerne. De argumenterede med og mod hinanden, fandt kompromisser, fik forhandlet en ekstra time til fest og stillede krav om, at reglerne også skulle gælde for forældrene. Det var ganske enkelt forrygende at være vidne til. Teksten blev renskrevet, mens børnene spillede fodbold og så kom alle tilbage og skrev under, inden A4 arket blev folieret og hængt op i klassen.

Til sidst kom forældrene. To repræsentanter for klassen redegjorde for den aftale de havde indgået, og alle klappede.

For mig som mor føltes det helt rigtigt. Endelig syntes jeg, at det var lykkedes at tage ansvar på en god måde. Ikke bare for min egen datter men for et lidt større fællesskab. Vi havde, som forældregruppe, sendt et fælles signal. Vi stod sammen.

Jeg er da udmærket godt klar over, at dette ikke er en mirakelkur mod teenagedruk. Men jeg hæfter mig ved en bemærkning som faldt, da det gik op for klassen, at forældrene var blevet enige om nultolerance og det ikke var muligt at forhandle antal genstande. Først bredte ramaskriget sig, men så rakte en af drengene hånden i vejret og sagde: ”Vi har da haft det ret sjovt sammen uden alkohol indtil nu, så mon ikke det går”.

Politik og samfund