Influenter – når mennesker er medier

Bestil bogen her

Ordet influencers vækker stadig fordomme om ukritisk reklame og gratis produkter. På dansk kalder vi dem influenter, og de er langt fra tomme reklamesøjler, men derimod medier i egen ret, der ofte nyder en troværdighed, som i stigende grad falder hos traditionelle medier.

For kommunikatører og organisationer er der derfor et stort potentiale i at forstå, hvordan man kan bruge influenter som led i den strategiske kommunikation og gribe indsatsen fagligt, systematisk og professionelt an.

INFLUENTER indfører dig i influentkommunikation som fagligt felt – fra områdets teoretiske rødder, begreber og anvendelige modeller til praktiske tilgange. Bogen går i dybden med syv forskellige influenttyper og beskriver, hvilke konkrete analytiske redskaber, metoder, muligheder og faldgruber der er ved at samarbejde med alle kategorier. Bogen kan derfor også bruges som en håndbog i arbejdet med de syv influenttyper:

Kommercielle influenter

Medarbejderinfluenter

Direktøren på sociale medier

Frivillige som influenter

Agendasættere

Interessenter som influenter

Selvfluenter

INFLUENTER er skrevet til dig, der er i gang med en videregående uddannelse, efteruddannelse eller søger konkret viden om, hvordan du som kommunikatør kan arbejde strategisk med influenter og rådgive egen organisation i at samarbejde med dem.